Velkommen til Jysk Svinetransport A/S

Jysk Svinetransport A/S er en logistikvirksomhed med speciale i terminstransport af levende dyr.

I vores leverance indgår rådgivning vedr. dyrevelfærd, styring af terminstransporter samt optimering af transport og håndteringsudstyr inden for vores virkefelt.

Eksamen Logistik

Christine Greve Sørnsen har efter 2 års elevtid, aflagt eksamen med logistik som speciale.

Værksted i Haverslev

Efter ombygning er vi nu i gange med eget værksted.

10 års fødselsdag

Jysk Svinetransport fylder rundt